Ponowne wykorzystanie klas – Java

Istnieją 2 sposoby ponownego wykorzystania Klas w Javie.

Są to:

- kompozycja

- dziedziczenie

W tym artykule omówię dziedziczenie.

Dziedziczenie jest wzorowane biologią. Łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, w której Dziecko dziedziczy po Ojcu. W przeciwieństwie do świata rzeczywistego w Javie nie jest możliwe dziedziczenie po kilku klasach na raz.

Dziedziczenie polega na przejęciu właściwości i funkcjonalności obiektów innej klasy i ewentualnej modyfikacji tych właściwości. Przykładowo Pracownik dziedziczący po Osobie, może posiadać dodatkowe właściwości takie jak pensja, miejsce zatrudnienia, może posiadać dodatkowe metody takie jak praca. W Javie dziedziczenie stosujemy używając słowa kluczowego extends:

public class Employee extends Person {

   double salary;

   void goToWork(){

  System.out.println("Idę do pracy");

   }

}

Dzięki stosowaniu dziedziczenia, możemy zaoszczędzić czas pisania kodu. Raz napisany kod naszej klasy możemy użyć dla nowych wyspecjalizowanych klas.

Przy budowaniu obiektów klasy pochodnej w Javie musimy zainicjalizować pola klasy bazowej, a następnie pola klasy pochodnej.

class Person {

  private String name,surname;

  public Person(String name,String surname) {

    this.name = name;

    this.surname = surname;

  }

}

class Worker extends Person {

  private double salary;

  public Worker(String name,String surname, double salary) {

// inicjujemy najpierw pola klasy bazowej

    super(name,surname); // wywołujemy konstruktor klasy bazowej

    this.salary = salary;

    // następnie pola klasy pochodnej

  }

}

Więcej informacji odnośnie dziedziczenia i kompozycji przedstawię w następnym artykule.

Natomiast dla przećwiczenia dziedziczenia zachęcam do rozwiązania zadań z programowania obiektowego:

 cwiczenia_java

Rozwiązania zadań można znaleźć na youtubie:

Dla osób, chcących poznać dokładniej Javę zapraszam na szkolenie stacjonarne:

Java szkolenie