Sposoby dofinansowania szkolenia Java

Coraz więcej osób dopytuje o możliwość dofinansowania szkolenia ze środków publicznych oraz jak to wygląda gdy chcesz zapłacić samemu ze swoich oszczędności.  To jak z tym dofinansowaniem, czy jest to możliwe? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: Tak, jest to możliwe 🙂 Postanowiłem trochę rozszerzyć temat i napisać kilka słów o sposobach dofinansowania mojego Bootcampu. Miłej lektury!

 

1. Środki własne.

Pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem są środki własne. Koszt szkolenia może być zapłacony w całości jako jedna płatność lub rozłożony na raty. Płatność ratalna jest dostosowana do Twoich możliwości i nie mamy ustalonego harmonogramu spłat rat. Trzymamy się jedynie zasady, że pierwsza rata wpłacana jest do 7 dni od podpisania umowy a ostatnia najpóźniej ostatniego dnia szkolenia. Dotyczy to każdego trybu Bootcampu (stacjonarnego, weekendowego oraz online)

2. Urząd Pracy

Jak wygląda ta procedura? Jakie warunki trzeba spełnić?

Cały proces trwa ok 30 dni roboczych dlatego zacznij wszystko odpowiednio wcześniej. Najlepiej, najpierw, zanim udasz się do swojego UP, skontaktuj się z nami aby poinformować nas o swoich planach i zarezerwować sobie miejsce na Bootcampie.

Zanim zaczniesz starać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy zarejestruj się jako osoba bezrobotna bowiem tylko osoby o tym statusie dostają dofinansowanie.

Urzędy finansują jedynie szkolenie stacjonarne czyli te od poniedziałku do piątku.

Aby rozpocząć proces otrzymania dofinansowania musisz zgłosić się do swojego Urzędu Pracy i zapytać o ich wymagania.

Niestety każdy Urząd ma inne dokumenty i często inne warunki przyznania dofinansowania. Wiele Urzędów udostępnia na swojej stronie internetowej wymagane dokumenty. Musisz sprawdzić jak to wygląda w Twoim Urzędzie!

Szkolenie może być finansowane na dwa sposoby:

 • bony szkoleniowe (ok 4 tysiące złotych), niektóre bony mogą mieć ustalony termin ważności (np. 11 miesięcy),
 • 100% pokrycia kosztów szkolenia.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku oraz dokumentów, Twój Urząd skontaktuje się z nami aby podpisać umowę i przesłać nam pozostałe dokumenty aby dopełnić formalności. 

 

3. Inwestuj w Rozwój - pożyczka na kształcenie

Jest to bardzo ciekawa i fajna opcja przeznaczona dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Jeżeli planujesz aby nasze szkolenie finansowane było przez ten projekt skontaktuj się z nami aby nas o tym poinformować oraz aby zarezerwować sobie miejsce na Bootcampie.

 • Pożyczka pokrywa 100 % kwoty naszego kursu ponieważ jej maksymalna wartość to 100 tys. złotych.
 • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • wnioski należy składać bezpośrednio na stronie Inwestuj w Rozwój (https://portal.inwestujwrozwoj.pl/)
 • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym. Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Istnieje możliwość umorzenia 20-25% kwoty pożyczki.  Aby umorzyć 20% wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej. U nas jest to Certyfikat.

Dodatkowe 5% kwoty można umorzyć jeśli spełnia się jeden z poniższych warunków:

 • dla osoby pracującej lub samozatrudnionej: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
 • dla osoby niepracującej: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

4. Projekt OPEN - pożyczki na kształcenie

To kolejne nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem.

Jeżeli planujesz aby nasze szkolenie finansowane było przez ten projekt skontaktuj się z nami aby nas o tym poinformować oraz aby zarezerwować sobie miejsce na Bootcampie.

 • Pożyczka pokrywa 100 % kwoty naszego kursu
 • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • wnioski należy składać bezpośrednio na stronie projektu OPEN.
 • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym. 

Skierowane są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Polsce.

Jakie warunki należy spełniać:

 • posiadać zdolność kredytową lub poręczenie kredytowe.
 • jest przeznaczona dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność lub niepracujących.
  Etapy przyznania pożyczki są dostępne tutaj: https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow

Po złożeniu przez Ciebie odpowiedniego wniosku do pożyczkodawcy następuje jego weryfikacja. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej będziesz proszony o podpisanie umowy.  Środki przyznane na szkolenie zostaną przesłane na konto Instytucji Szkoleniowej.

Istnieje możliwość umożenia nawet 25 % kwoty całej pożyczki jeśli spełni się odpowiednie warunki.

 

Michał Makaruk