Wprowadzenie do Mavena

Maven służy do zarządzania cyklem życia i budowania projektu.

Budowanie oprogramowania przy użyciu Mavena oparte jest o cele. Każde wołanie powinno zakończyć się osiągnięciem konkretnego celu (np. kompilacja, testy jednostkowe czy zbudowanie paczki). Dostępne cele są określane przez wtyczki rozszerzające funkcjonalność Mavena.

Na tym szkoleniu został stworzony pierwszy projekt przy użyciu Mavena oraz zainstalowana została biblioteka Joda-time.