Wprowadzenie do Mavena

Maven służy do zarządzania cyklem życia i budowania projektu.

Budowanie oprogramowania przy użyciu Mavena oparte jest o cele. Każde wołanie powinno zakończyć się osiągnięciem konkretnego celu (np. kompilacja, testy jednostkowe czy zbudowanie